Quy định bảo hành

left
right
 

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

(1). Thời gian bảo hành:
Thời gian bảo hành của sản phẩm được quy định từ 3 tháng đến 12 tháng (cụ thể ghi trong phiếu bảo hành của từng sản phẩm).
(2). Các trường hợp được bảo hành:
Sản phẩm được bảo hành đổi mới hoặc thay thế phần bị lỗi do lỗi của nhà sản xuất. Các quy định cụ thể được ghi rõ trong phiếu bảo hành đối với từng sản phẩm.
(3). Các trường hợp từ chối bảo hành:
- Sản phẩm hỏng do lắp đặt, bảo quản, sử dụng sai mục đích hoặc không tuân theo các hướng dẫn đính kèm theo Sản phẩm.
- Sản phẩm hỏng do các nguyên nhân: rủi ro về hỏa hoạn, thiên tai, hao mòn tự nhiên, môi trường không đảm bảo.
- Sản phẩm hỏng do nguồn điện không ổn định, hoặc dao động quá khả năng cho phép : 220V ± 10V.
- Sản phẩm hỏng do tự ý sửa chữa, thay đổi cấu trúc sản phẩm.
- Trường hợp nhãn dán số sêri, số sản phẩm trên sản phẩm bị tẩy xóa hoặc tháo gỡ ra khỏi sản phẩm.

Gửi lên: 09/09/2017 09:13 Đã xem 1077 Đã tải về 1