Van phân phối thuỷ lực điều khiển tay don

left
right

Van phân phối thuỷ lực điều khiển tay đơn